Consumentenkoop 2016 (TvC 2018) – available in Dutch

Deze kroniek geeft een overzicht van de belangrijkste tendensen in de rechtspraak betreffende de consumentenkoop tijdens het jaar 2016. In de eerste plaats wordt het arrest Wathelet van het Hof van Justitie besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de Nederlandse rechtspraak met betrekking tot de beoordeling van de conformiteit van tweedehandsauto’s en van huisdieren, inmiddels traditionele topics in de kroniek Consumentenkoop. Er wordt ook stilgestaan bij de ontbindingssanctie en de taakverdeling tussen de rechter en de partijen in het proces. Totslot volgt een korte update over de stand van zaken met betrekking tot de richtlijnvoorstellen betreffende de online en andere verkoop op afstand van goederen en de levering van digitale inhoud.