Congres ‘De toekomst van de rechtswetenschap’ (24 mei 2019 te Utrecht)

Teneinde gezamenlijke reflectie in gang te zetten, organiseren wij op 24 mei een congres waarbij onderzoekers uit alle geledingen van de rechtswetenschap met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

De Werkgroep Rechtswetenschap is een platform van rechtswetenschappers die in verschillende wetenschappelijke functies werkzaam zijn aan Nederlandse universiteiten. Aanleiding voor het vormen van de Werkgroep is de opvatting dat de toegenomen nadruk op het verwerven van externe onderzoeksfinanciering, onder andere door teruglopende rijksfinanciering, ertoe noopt de taak en inhoud van de rechtswetenschap te (her)formuleren.

Twee concrete doelen
Wij richten ons daarbij in eerste instantie op twee concrete doelen: ten eerste het reflecteren op de vragen wat de rechtswetenschap ‘eigen’ maakt en aan welke criteria goed onderzoek in die context zou moeten voldoen; en ten tweede de praktische vraag hoe wij als juristen zelf de regie kunnen houden over financiering van onderzoek. Meer informatie is te vinden op werkgroeprechtswetenschap.nl.